Yukarı Çık

0 (212) 230 55 00

Hakkımızda

AKADEMİ İSG olarak; tüm işyerleri ve fabrikalara; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat ve yönetmelikler, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında...

Detay

Ekibimiz

Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği; 1 genel müdür, 1 idari personel, 6 iş güvenliği uzmanı ve 3 işyeri hekimi çalışanları ile başarıyla hizmet vermektedir.

Detay

Teklif İsteyin

İş sağlığı, iş güvenliği, acil durum planlaması, ilk yardım eğitimi, iş hukuku, iş yeri hekimliği ihtiyaçlarınız için yerinizde keşif yaparak teklif hazırlamak isteriz.

Detay

HİZMETLERİMİZ

Acil Durum Planlaması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler...

Detay

İlkyardım Eğitimi

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi...

Detay

İş Güvenliği Uzmanlığı

İşçilerin başına gelebilecek iş kazalarını önlemek amacıyla güvenli iş ortamları, bu konuda eğitim almış ve yetkili belgelere sahip uzmanlar danışmanlığıyla sağlanmalıdır.

Detay

İş Hukuku Uzmanlığı

İşverenler, haklı oldukları iş hukuku davalarını ancak hukuka uygun usullerle tanzim edilmiş evrakları içeren bir altyapı çalışması ile kazanabilir. İş Hukuku Avukatları...

Detay

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında verilen eğitimler 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 17. maddesi ve 07.04.2004

Detay

İşyeri Hekimliği

Çalışma Bakanlığı tarafından meslek hastalığının meydana gelmemesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta olabilecek en kötü senaryo olan işçi ölümünün önüne...

Detay

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla...

Detay

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereği işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların...

Detay

Periyodik Test ve Kontrolleri

Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri: Halat & Sapan Kontrolleri, Yük Asansörü Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Tavan Vinç Periyodik, Pergel Vinç Periyodik...

Detay

Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği Madde 5:İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve...

Detay

Temel Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde...

Detay

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ